درباره شهرضا
معرفی شهرستان شهرضا

معرفی شهرستان شهرضا

سیناخبر- متن به روز رسانی شده معرفی شهرستان شهرضا.

1398/10/17 نظرات 0 دیدگاه
معرفی شهرستان شهرضا

معرفی شهرستان شهرضا

سیناخبر- شهرضا از جمله شهرهای قدیمی منطقه اصفهان است که بررسی های تاریخی نشان می دهد این مکان قبل از ورود لشگریان اسلام آباد بوده است.

1397/03/05 نظرات 0 دیدگاه
تصویر
Designed and Powerd by Afrang