مهمان ما
نیاز توانخواهان همدلی و همراهی است نه دلسوزی

نیاز توانخواهان همدلی و همراهی است نه دلسوزی

سیناخبر- گفتگو با هنرمند خوشنویس محمد حسن قدمی.

1399/04/21 نظرات 0 دیدگاه
کتابخانه تخصصی دفاع مقدس دانشگاه آزاد شهرضا تنها کتابخانه مستقل و تخصصی دفاع مقدس در سطح استان اصفهان است

مسئول کتابخانه تخصصی دفاع مقدس:

کتابخانه تخصصی دفاع مقدس دانشگاه آزاد شهرضا تنها کتابخانه مستقل و تخصصی دفاع مقدس در سطح استان اصفهان است

سیناخبر- کتابخانه تخصصی دفاع مقدس دانشگاه آزاد شهرضا تنها کتابخانه مستقل و تخصصی دفاع مقدس در سطح استان اصفهان است

1398/05/06 نظرات 0 دیدگاه
مردم، بزرگترین سرمایه شهرداری  هستند

شهردار شهرضا:

مردم، بزرگترین سرمایه شهرداری هستند

سیناخبر-شهردار شهرضا گفت: بزرگترین سرمایه ما مردم هستند و وظیفه مااست که با شفاف سازی و قانون مداری در مردم اعتمادآفرینی کنیم و آرامش را برای همه شهروندان فراهم کنید.

1398/04/22 نظرات 0 دیدگاه
تابستان امسال تابستانی با هوای متغیر است

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد خانه نجوم و ژئو فیزیک شهرضا:

تابستان امسال تابستانی با هوای متغیر است

سیناخبر- رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد خانه نجوم و ژئو فیزیک شهرضاگفت: تابستان امسال تابستانی با آب وهوای متغیر خواهد بود به طوری که در یک مقطع هوا به شدت گرم و در مقطعی دیگر هوا روی به خنکی می رود.

1398/04/21 نظرات 0 دیدگاه
نیاز توانخواهان همراهی و همدلی است نه دلسوزی

استاد خوشنویس توانخواه شهرضایی :

نیاز توانخواهان همراهی و همدلی است نه دلسوزی

سیناخبر- استاد خوشنویس معلول گفت: توانخواه نیاز به دلسوزی ندارد نیاز به همراهی، همسویی و همسانی دارد.

1399/04/21 نظرات 0 دیدگاه
تصویر
Designed and Powerd by Afrang