مهمان ما
بیش از ۵۰ نمایشگاه صنایع دستی از آثارتوانخواهان مرکز جامع شهید مدرس شهرضا برگزار شده است

بیش از ۵۰ نمایشگاه صنایع دستی از آثارتوانخواهان مرکز جامع شهید مدرس شهرضا برگزار شده است

سیناخبر- مسئول فنی و روانشناس کارگاه تولیدی حمایتی صدف مرکز جامع توانبخشی شهید مدرس شهرضا گفت: تاکنون بیش از ۵۰ نمایشگاه صنایع دستی از آثارتوانخواهان مرکز جامع شهید مدرس شهرضا برگزار شده است.

1399/06/22 نظرات 0 دیدگاه
اسکیت ورزشی پر تحرک و هیجان و دارای شور و نشاط برای بچه هاست

مربی اسکیت در شهرضا :

اسکیت ورزشی پر تحرک و هیجان و دارای شور و نشاط برای بچه هاست

سیناخبر- مربی اسکیت در شهرضا گفت: اسکیت ورزشی پر تحرک و هیجان و دارای شور و نشاط برای بچه هاست.

1399/05/11 نظرات 0 دیدگاه
نیاز توانخواهان همدلی و همراهی است نه دلسوزی

نیاز توانخواهان همدلی و همراهی است نه دلسوزی

سیناخبر- گفتگو با هنرمند خوشنویس محمد حسن قدمی.

1399/04/21 نظرات 0 دیدگاه
کتابخانه تخصصی دفاع مقدس دانشگاه آزاد شهرضا تنها کتابخانه مستقل و تخصصی دفاع مقدس در سطح استان اصفهان است

مسئول کتابخانه تخصصی دفاع مقدس:

کتابخانه تخصصی دفاع مقدس دانشگاه آزاد شهرضا تنها کتابخانه مستقل و تخصصی دفاع مقدس در سطح استان اصفهان است

سیناخبر- کتابخانه تخصصی دفاع مقدس دانشگاه آزاد شهرضا تنها کتابخانه مستقل و تخصصی دفاع مقدس در سطح استان اصفهان است

1398/05/06 نظرات 0 دیدگاه
مردم، بزرگترین سرمایه شهرداری  هستند

شهردار شهرضا:

مردم، بزرگترین سرمایه شهرداری هستند

سیناخبر-شهردار شهرضا گفت: بزرگترین سرمایه ما مردم هستند و وظیفه مااست که با شفاف سازی و قانون مداری در مردم اعتمادآفرینی کنیم و آرامش را برای همه شهروندان فراهم کنید.

1398/04/22 نظرات 0 دیدگاه
تصویر
Designed and Powerd by Afrang