مهمان ما
مداحی امام حسین(ع) انسان را از گناه دور می کند

سرپرست و مسئول هیئت سقا شهرضا:

مداحی امام حسین(ع) انسان را از گناه دور می کند

سیناخبر- سرپرست و مسئول هیئت سقا شهرضا گفت: تاثیرمداحی امام حسین(ع) بر روح مداح مانند خواندن نماز است و انسان را از گناه دور می کند.

1397/09/18 نظرات 0 دیدگاه
شرط اول مداحی امام حسین (ع) اخلاص است

پیرغلام امام حسین(ع):

شرط اول مداحی امام حسین (ع) اخلاص است

سیناخبر- جوادشیرین زاد پیرغلام امام حسین (ع) گفت: شرط اول مداحی امام حسین (ع) اخلاص است.

1397/08/12 نظرات 0 دیدگاه
مطالعه زیاد، دروازه ورود من به نویسندگی بود

نویسنده جوان شهرضایی:

مطالعه زیاد، دروازه ورود من به نویسندگی بود

نویسنده جوان شهرضایی گفت: مطالعه زیاد، دروازه ورود من به نویسندگی بود.

1397/07/30 نظرات 0 دیدگاه
زیباترین لحظه زندگی من ، لحظه نجات یک انسان است

معاون عملیات سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهرضا:

زیباترین لحظه زندگی من ، لحظه نجات یک انسان است

سیناخبر- معاون عملیات سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهرضا گفت: زیباترین لحظه زندگی من ، لحظه نجات یک انسان است.

1397/07/07 نظرات 0 دیدگاه
اگر از تولید کننده حمایت شود اقتصاد کشور سر پا می شود

رییس واحد تولیدی صنعت دوخت الماس روکش:

اگر از تولید کننده حمایت شود اقتصاد کشور سر پا می شود

سیناخبر- مسئول واحد تولیدی صنعت دوخت الماس روکش گفت: اگر از تولید کننده حمایت شود اقتصاد کشور سر پا می شود.

1397/06/11 نظرات 0 دیدگاه
تصویر
Designed and Powerd by Afrang