مهمان ما
شهرضا پتانسیل خوبی در زمینه ورزش دارد

با قهرمانان

شهرضا پتانسیل خوبی در زمینه ورزش دارد

سینا خبر- قهرمان جودوی ایران گفت: رسیدن به موفقیت مسلماً یک شبه اتفاق نخواهد افتاد. پس حتماً فکر یک شبه ره صد ساله رفتن را از سر خود بیرون کنید.

1399/08/11 نظرات 0 دیدگاه
دانش آموز شطرنج باز شهرضایی موفق به کسب مقام سوم کشور شد

دانش آموز شطرنج باز شهرضایی موفق به کسب مقام سوم کشور شد

سیناخبر- دانش آموز دبیرستان سما شهرضا، مقام سوم مسابقات شطرنج کشور شد.

1399/07/12 نظرات 0 دیدگاه
بیش از ۵۰ نمایشگاه صنایع دستی از آثارتوانخواهان مرکز جامع شهید مدرس شهرضا برگزار شده است

بیش از ۵۰ نمایشگاه صنایع دستی از آثارتوانخواهان مرکز جامع شهید مدرس شهرضا برگزار شده است

سیناخبر- مسئول فنی و روانشناس کارگاه تولیدی حمایتی صدف مرکز جامع توانبخشی شهید مدرس شهرضا گفت: تاکنون بیش از ۵۰ نمایشگاه صنایع دستی از آثارتوانخواهان مرکز جامع شهید مدرس شهرضا برگزار شده است.

1399/06/22 نظرات 0 دیدگاه
اسکیت ورزشی پر تحرک و هیجان و دارای شور و نشاط برای بچه هاست

مربی اسکیت در شهرضا :

اسکیت ورزشی پر تحرک و هیجان و دارای شور و نشاط برای بچه هاست

سیناخبر- مربی اسکیت در شهرضا گفت: اسکیت ورزشی پر تحرک و هیجان و دارای شور و نشاط برای بچه هاست.

1399/05/11 نظرات 0 دیدگاه
نیاز توانخواهان همدلی و همراهی است نه دلسوزی

نیاز توانخواهان همدلی و همراهی است نه دلسوزی

سیناخبر- گفتگو با هنرمند خوشنویس محمد حسن قدمی.

1399/04/21 نظرات 0 دیدگاه
تصویر
Designed and Powerd by Afrang