مهمان ما
نبايد كوچكترين جرقه فرهنگى در هيچ فكرى خاموش شود

شاعر فرهيخته شهرضايى:

نبايد كوچكترين جرقه فرهنگى در هيچ فكرى خاموش شود

سيناخبر - مجتبى صنايعى گفت: نبايد كوچكترين جرقه فرهنگى در هيچ فكرى خاموش شود زيرا فعاليت هاى فرهنگى زمين كشتى نيست كه افراد با كوبيدن ديگران برنده شوند.

1396/11/28 نظرات 0 دیدگاه
اگرهدف هنرمندکارکردن برای دل مردم باشدوظیفه سنگینی بردوش خودحس خواهدکرد

هنرمندنابینای سنتورنوازشهرضایی:

اگرهدف هنرمندکارکردن برای دل مردم باشدوظیفه سنگینی بردوش خودحس خواهدکرد

سیناخبر- هنرمندنابینای سنتورنوازشهرضایی گفت: هنرمندبه جایی می رسدکه نیازش اغنا می شوداما اگرهدفش کارکردن برای مردم باشد این وظیفه سنگینی بردوشش می گذارد ومن چون برای مردم می نوازم سعی می کنم باتوجه به نیازوخواست آنها کارکنم.

1396/11/16 نظرات 0 دیدگاه
اثری که برای تسکین آلام همسرم در فراق والدینش خلق کردم درمسابقات خاص پردازی جزو 8اثر برتر شد

هنرمند جوان سفالگر شهرضایی:

اثری که برای تسکین آلام همسرم در فراق والدینش خلق کردم درمسابقات خاص پردازی جزو 8اثر برتر شد

سیناخبر- هنرمند جوان سفالگر شهرضایی گفت:اثری که برای تسکین آلام همسرم در فراق والدینش خلق کردم درمسابقات خاص پردازی جزو 8اثر برتر شد.

1396/11/11 نظرات 0 دیدگاه
شهرضا 70 ناجی غریق دارد

رئیس هیئت نجات غریق شهرضا:

شهرضا 70 ناجی غریق دارد

شنا از ورزش های سفارش شده در دین اسلام بوده و از نظر حضرت علی(ع) بهترین سرگرمی مؤمن به شمار می رود. شنا، از نظر آسیب‌پذیری یکی از کم خطرترین ورزش‌ها بوده و از مفاصل در برابر صدمات مفصلی محافظت می کند. شنا، انرژی مثبت شما را افزایش داده و استرس را از جسم دور می کند. این ورزش همچنین به کنترل فشار خون و سلامت قلب نیز کمک شایانی می‌کند. اما در این میان، شناگران به افراد مجربی نیازمندند تا در صورت حادثه و غریق، جان آنها را نجات دهند. این مسئولیت عظیم بر عهده ناجیان غریق گذاشته است.

1396/11/06 نظرات 0 دیدگاه
دوست دارم در این راه به جایی برسم که...

محمد سهیل:

دوست دارم در این راه به جایی برسم که...

سیناخبر-دوست دارم در این راه به جایی برسم که بهترین سفالگر نه به خاطر اینکه سفالگرهای دیگه رو کوچک کنم بلکه فقط به خاطر اینکه چیزهایی که دیگران نمیتونن بسازند رو بتونم بسازم

1396/10/27 نظرات 0 دیدگاه
تصویر
Designed and Powerd by Afrang