اولین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانش آموزان در شهرضا
1396/08/23
محمد مهدی ملکی
3 نفر

مسابقات قرآن و معارف اسلامی دانش آموزان دوره ابتدایی استان برای نخستین بار در کشور و به میزبانی شهرضا برگزار شد

نظرات
Designed and Powerd by Afrang