آخرین سنگ تراش شهرضایی
1396/11/03
محمد مهدی ملکی
2 نفر

غلامعلی پیاده متولد دی ماه ۱۳۲۲، در شهرضا اصفهان به دنیا آمد. وی از ۱۳ سالگی کنار پدرش به سنگ تراشی و کوه بری مشغول شد و حالا بیش از ۶۰ سال است که به همین کار پرداخته است.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang