احیای کارخانه تولید لوله و پروفیل در شهرک صنعتی رازی شهرضا
1399/05/26
خبر گزاری
0 نفر

به همت متخصصان داخلی کارخانه نیمه تعطیل تولید لوله و پروفیل در شهرک صنعتی رازی شهرضا مجددا راه اندازی شد.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang