کرونا، کرکره ها را در شهرضا پایین کشید
1399/08/15
خبر گزاری
0 نفر

کرونا، کرکره ها را در شهرضا پایین کشید. به علت شیوع کرونا اصناف شهرضا از 14 آبان به مدت 10 روز تعطیل شد.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang