کد خبر : 197425 دسته : اجتماعی و فرهنگی
تاریخ انتشار : Apr 6 2020 11:52AM - 1399/01/18
0 نفر 0 نفر

یوسف گمگشته

سیناخبر- یا رب آن یوسف گم گشته به من بازرسان.

یوسف گمگشته

یا رب آن یوسف گم گشته به من بازرسان

تا طربخانه کنی بیت حزن بازرسان

 ای خدایی که به یعقوب رساندی یوسف

این زمان یوسف من نیز به من بازرسان

 رونقی بی گل خندان به چمن بازنماند

یارب آن نوگل خندان به چمن بازرسان

 از غم غربتش آزرده خدایا مپسند

آن سفرکرده ما را به وطن بازرسان

 ای صبا گر به پریشانی من بخشائی

تاری از طره آن عهدشکن بازرسان

 شهریار این در شهوار به در بار امیر

تا فشاند فلکت عقد پرن بازرسان

شاعر: شهریار

 

ارسال به دوستان
تصاویر خبر
نظرات
Designed and Powerd by Afrang