حرف های خودمونی
دیزه خانم وارد می شود

حرف های خودمونی

دیزه خانم وارد می شود

حرفهای خودمونی مهمترین وقایع شهرضا در ماه قبل است که درغالب افاضات بنده و بستگان سببی و نسبی ام به سمع و نظرتان می رسد امید است که مورد توجه همشهریان عزیز واقع شود.

1397/05/09
نظرات 0 دیدگاه
غم انگیزترین اختتامیه

حرف های خودمونی

غم انگیزترین اختتامیه

حرفهای خودمونی مهمترین وقایع شهرضا در ماه قبل است که در غالب افاضات بنده و بستگان سببی و نسبی ام به سمع و نظرتان می رسد، امید است که مورد توجه همشهریان عزیز واقع شود .

1397/02/18
نظرات 0 دیدگاه
آیین سمنو پزی

حرفهای خودمونی

آیین سمنو پزی

سیناخبر- حرفهای خودمونی مهمترین وقایع شهرضا در ماه قبل است که در غالب افاضات بنده و بستگان سببی و نسبی ام به سمع و نظرتان میرسد امید است که مورد توجه همشهریان عزیز واقع شود.

1396/10/20
نظرات 0 دیدگاه
یاقوت شهرضا

حرفهای خودمونی مهر ماه

یاقوت شهرضا

سیناخبر- حرفهای خودمونی مهمترین وقایع شهرضا در ماه قبل است که در غالب افاضات بنده و بستگان سببی و نسبی ام به سمع و نظرتان میرسد امید است که مورد توجه همشهریان عزیز واقع شود

1396/08/20
نظرات 0 دیدگاه
جشنواره چلچراغ هنر  فرهنگ اصناف و ارتباطات شهرضا

حرفهای خودمانی شهریور ماه

جشنواره چلچراغ هنر فرهنگ اصناف و ارتباطات شهرضا

مدتی بود که پوسترها و بنر های دومین جشنواره ی چلچراغ هنر در شهرضا را در بیشتر نقاط شهر می دیدم ، تبلیغات نسبتا گسترده و ذهنیتی که از سال قبل از این جشنواره داشتم تشویقم کردند که امسال هم از این جشنواره بازدید کنم.

1396/07/13
نظرات 0 دیدگاه
تصویر
Designed and Powerd by Afrang