حرف های خودمونی
آیین سمنو پزی

حرفهای خودمونی

آیین سمنو پزی

سیناخبر- حرفهای خودمونی مهمترین وقایع شهرضا در ماه قبل است که در غالب افاضات بنده و بستگان سببی و نسبی ام به سمع و نظرتان میرسد امید است که مورد توجه همشهریان عزیز واقع شود.

1396/10/20
نظرات 0 دیدگاه
یاقوت شهرضا

حرفهای خودمونی مهر ماه

یاقوت شهرضا

سیناخبر- حرفهای خودمونی مهمترین وقایع شهرضا در ماه قبل است که در غالب افاضات بنده و بستگان سببی و نسبی ام به سمع و نظرتان میرسد امید است که مورد توجه همشهریان عزیز واقع شود

1396/08/20
نظرات 0 دیدگاه
جشنواره چلچراغ هنر  فرهنگ اصناف و ارتباطات شهرضا

حرفهای خودمانی شهریور ماه

جشنواره چلچراغ هنر فرهنگ اصناف و ارتباطات شهرضا

مدتی بود که پوسترها و بنر های دومین جشنواره ی چلچراغ هنر در شهرضا را در بیشتر نقاط شهر می دیدم ، تبلیغات نسبتا گسترده و ذهنیتی که از سال قبل از این جشنواره داشتم تشویقم کردند که امسال هم از این جشنواره بازدید کنم.

1396/07/13
نظرات 0 دیدگاه
جشنواره چلچراغ هنرفرهنگ اصناف و ارتباطات شهرضا

حرفهای خودمونی شهریور ماه

جشنواره چلچراغ هنرفرهنگ اصناف و ارتباطات شهرضا

سیناخبر- جشنواره چلچراغ هنرفرهنگ اصناف و ارتباطات شهرضا

1396/07/13
نظرات 0 دیدگاه
محیط زیست شهرضا

حرفهای خودمونی:

محیط زیست شهرضا

سیناخبر-محیط زیست شهرضا

1396/06/21
نظرات 0 دیدگاه
تصویر
Designed and Powerd by Afrang