اجتماعی و فرهنگی
مقابله با کرونا نیازمند فرهنگ سازی در جامعه است

رییس کمیته اطلاع رسانی ستاد کرونا شهرستان شهرضا

مقابله با کرونا نیازمند فرهنگ سازی در جامعه است

سیناخبر _ رییس کمیته اطلاع رسانی ستاد کرونا شهرستان شهرضا گفت: مقابله با کرونا نیازمند فرهنگ سازی در جامعه است.

1399/04/20
نظرات 0 دیدگاه
مطالبه اصلی همه بزرگان شهر نظارت بر عفاف و حجاب جامعه است

امام جمعه موقت شهرضا :

مطالبه اصلی همه بزرگان شهر نظارت بر عفاف و حجاب جامعه است

سیناخبر _ امام جمعه موقت شهرضا گفت: مطالبه اصلی همه بزرگان شهر نظارت بر عفاف و حجاب جامعه است.

1399/04/20
نظرات 0 دیدگاه
161 روستا در استان اصفهان ساختمان دهیاری ندارند

161 روستا در استان اصفهان ساختمان دهیاری ندارند

سیناخبر- مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان گفت: 161 روستای استان با وجود داشتن دهیار و شورا فاقد ساختمان دهیاری هستند.

1399/04/19
نظرات 0 دیدگاه
تشکیل شرکت های تعاونی روستایی در شهرضا ضروری است

تشکیل شرکت های تعاونی روستایی در شهرضا ضروری است

سیناخبر- فرماندار شهرستان شهرضا گفت: جمع بندی سرمایه های پراکنده در شرکت های تعاونی روستایی ظرفیت خوبی برای انجام پروژه های روستایی است.

1399/04/19
نظرات 0 دیدگاه
راه اندازی نمایشگاه دایمی سفال و سرامیک شهرضا در دستور کار است

راه اندازی نمایشگاه دایمی سفال و سرامیک شهرضا در دستور کار است

سیناخبر- شهردار شهرضا گفت: راه اندازی نمایشگاه دایمی سفال و سرامیک در دستور کار است.

1399/04/19
نظرات 0 دیدگاه
تصویر
Designed and Powerd by Afrang