کد خبر : 103320 دسته : اجتماعی و فرهنگی
تاریخ انتشار : May 21 2018 12:48PM - 1397/02/31
0 نفر 0 نفر

جنگ امروزدشمن، جنگ غیرنظامی است

سیناخبر- مدیرکل ودبیرشورای پدافندغیرعامل استان گفت: جنگ امروزدشمن برعلیه ما جنگ غیرنظامی و برای دفاع دربرابر آن نیازبه پدافندغیرعامل است.

جنگ امروزدشمن، جنگ غیرنظامی است

به گزارش سیناخبرمحمدصفدریان در جلسه شورای پدافندغیرعامل که در فرمانداری شهرستان  شهرضا برگزارشد، تصریح کرد: دشمن از طرق مختلف غیرنظامی ازقبیل بیولوژیک، سایبری، سلامت و امنیت جامعه درصدد ضربه زدن به ما بوده وتنها راه مقابله با تهاجم وسیع دشمن پدافندغیرعامل است.

صفدریان افزود: بهترین راه درپدافندغیرعامل آموزش همگانی کلیه ادارات، سازمان ها وارگان ها برای آشنایی با روش های تهاجم دشمن وایجادآمادگی برای مقابله با آن است.

وی یکی ازمهمترین مباحث درپدافندغیرعامل را اطلاعات و زیرساخت های اطلاعاتی دانست وگفت: امروزه کلیه دستگاه های اجرایی ازطریق شبکه های اطلاعاتی با یکدیگردرارتباط هستند و اگرشبکه اطلاعات یک ارگان موردتهاجم سایبری وهک شدن قراربگیردسایرسازمان ها را نیز درگیر می کندبنابراین پدافندغیرعامل کاری کاملا گروهی بوده وهمکاری همه دستگاه ها با یکدیگر رامی طلبد.

مدیرکل ودبیرشورای پدافندغیرعامل استان با اشاره به حادثه انفجاردرشهرک رازی شهرضا، نبودبانک اطلاعات جامع از شهرک های صنعتی سطح استان و میزان تجهیزات ایمنی موجود درآن ها را ازمشکلات این عرصه برشمرد و اظهارداشت: باید درشهرک های صنعتی دارای واحدهای شیمیایی تجهیزات لجستیک وایمنی صنعتی کافی مستقربوده و آموزش های ایمنی لازم به کارگران داده شودتادیگرشاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

همچنین درادامه این جلسه رییس شورای پدافندغیرعامل شهرضا گفت: بایدازطریق آموزش و ازبین بردن مسایلی که احتمال ایجاد خطر را افزایش می دهند به سمت ایجادمصونیت دربرابرحوادث غیرمترقبه پیش برویم.

علی اصغررفیعی نژاد افزود: امروزه دشمن از روش های نوین و بی رحمانه ای برای ضربه زدن به ما استفاده می کند که برای مقابله با این حملات باید شیوه های نوین مقابله احصا شود.

رفیعی نژادتصریح کرد: بدترین شرایط برای مقابله با دشمن شرایط انفعال است که درصدآسیب پذیری دربرابرحوادث را بالا می برد.

وی بیان داشت: حفظ انسجام در ادارات وکارگروه های تخصصی شهرستان لازمه پیشبرد هرچه بهترکار هاست.

فرماندارشهرضا ازکلیه کارگروه های تخصصی خواست تا درجلسات خود مسایل ومشکلات موجود درشهرستان درزمینه پدافندغیرعامل رابررسی کرده وبرای حل آن ها راهکار ارائه دهند.

ارسال به دوستان
تصاویر خبر
نظرات
Designed and Powerd by Afrang