کد خبر : 133693 دسته : اجتماعی و فرهنگی
تاریخ انتشار : Jul 11 2018 12:47PM - 1397/04/20
0 نفر 0 نفر

مبارزه با علف هاي هرز در مزارع گندم و جو شهرضا انجام شد

سیناخبر- كارشناس حفظ نباتات مديريت جهادکشاورزی شهرستان شهرضا گفت: مبارزه با علف هاي هرز در مزارع گندم و جو شهرضا انجام شد.

مبارزه با علف هاي هرز در مزارع گندم و جو شهرضا انجام شد

به گزارش سیناخبرمکیه جمشیدی اعلام کرد: با توجه به اهميت كنترل علف هاي هرز باريك برگ و پهن برگ عمليات مبارزه در سطح 1700 هكتار از مزارع گندم و جو دراين شهرستان صورت گرفته كه ازاين سطح 1050 هكتار مزارع گندم و 650 هكتار مزارع جو مي باشد.

 جمشيدي اضافه كرد :از جمله علف هاي هرز غالب اين شهرستان يولاف ، جودره ، فالاريس ، جوموشي ، خاكشير ، پيچك صحرايي ، ازمك و گل گندم مي باشد.

وی افزود: علف هاي هرز به صورت كمي وكيفي باعث خسارت شده و در رقابت با محصول اصلي در جذب رطوبت ، مواد غذايي ، نور وهمچنين ايجاد پناهگاه وميزبان واسط برخي آفات وبيماري ها به محصول خسارت وارد مي کند بنابراين مبارزه با علف هاي هرز درمزارع توليد محصولات كشاورزي از جمله گندم وجو امري ضروري و اجتناب نا پذير است.

كارشناس حفظ نباتات اين مديريت تصریح کرد: با توجه به بازديد مستمر شبكه هاي مراقبت سن غلات از مزارع گندم و جو در سطح شهرستان و اطلاع رساني و آموزش كشاورزان  برای انجام مبارزه با اين آفت ، عمليات مبارزه عليه سن مادر در سطح 1000 هكتار از مزارع گندم و 2900 هكتار از مزارع جو صورت گرفت كه در ادامه با توجه به پايش مزارع و رديابي پوره سن ، عمليات مبارزه در اين مرحله در سطح 800 هكتار از مزارع گندم و 450 هكتار از مزارع جو انجام شد.

 جمشيدي اظهارداشت:  با توجه به هماهنگي به عمل آمده بازديد مشتركي توسط كارشناسان حفظ نباتات مديريت جهادكشاورزي شهرضا ونمايندگان ادارات صنعت ، معدن و تجارت ، تعزيرات حكومتي و اداره نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي از فروشگاه ها و انبارهاي عرضه سموم كشاورزي در سطح شهرستان انجام گرفت .

وی بیان داشت: در اين بازديد نحوه عملكرد فروشگاه ها از جمله دارا بودن مجوز ، حضور مسئول فني در فروشگاه ، سموم قاچاق وغيرمجاز و تاريخ مصرف گذشته  بررسي  و با توجه به موارد مشاهده شده ضمن صدوراخطار كتبي به متخلفين ، گزارش بازرسي  برای پيگيري موضوع به مراجع قانوني ارسال شد.

منبع: روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان شهرضا

ارسال به دوستان
تصاویر خبر
نظرات
Designed and Powerd by Afrang