کد خبر : 144648 دسته : اجتماعی و فرهنگی
تاریخ انتشار : Nov 14 2018 2:13PM - 1397/08/23
0 نفر 0 نفر

فرماندار شهرضا :

رعایت اصل بی طرفی در اجرای قوانین ضروری است

سیناخبر- فرماندار شهرضا گفت: اداره امور باید براساس قانونمداری باشد و رعایت اصل بی طرفی در اجرای قوانین ضروری است.

رعایت اصل بی طرفی در اجرای قوانین ضروری است

به گزارش سیناخبر علی اصغر رفیعی نژاد گفت: اگر کاری براساس قانون انجام نشود ، انجام دهنده آن باید پاسخگو باشد.

رفیعی نژاد تصریح کرد: اجرای قانون باید به دور از هرگونه اعمال نظر شخصی، جناحی،گروهی ،محلی ونژادی باشد.

وی افزود: اگر اصل بی طرفی در رعایت قانون از بین رود،عدالت و انصاف دستگاه های اجرایی نیز ازبین می رود.

فرماندارشهرضا گفت :نباید در بعضی موارد به علت قانون سخت گیری کنیم و در بعضی موارد به علت ملاحظات آسان بگیریم .

رفیعی نژاد برابری کارمندان در استفاده از ظرفیت های آموزشی درراستای توانمندسازی کارمندان را ضروری دانست و تصریح کرد: این حق مبنایی و ابتدایی همه کارمندان است.

وی افزود :باید ادارات محلی به عنوان محل رفع مشکلات مردم در بین اذهان عمومی دیده شود.

فرماندار شهرضا گفت: اگر نمی توانیم برای حل مشکل ارباب رجوعمان کاری کنیم، با خلق نیک و رفتار پسندیده علت انجام نشدن کاررا توضیح داده و مراجعه کننده را راضی وقانع کنیم.

رفیعی نژاد رعایت حقوق شهروندی را در کاهش تخلفات در جامعه موثر دانست و تصریح کرد: انجام دستورات دینی ، حقوق افراد جامعه را تضمین کرده و از بروز تنش‌ها و آسیب های اجتماعی جلوگیری می‌کند.

رفیعی نژاد بااشاره به ضرورت برون سپاری بخشی از امور دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی اظهار کرد: می طلبد دستگاه های اجرایی بستر فعالیت بخش خصوصی را فراهم کرده تاهم بتوان خدمات بهتری به شهروندان ارائه کرد و هم دولت بتواند تکالیف نظارتی خود را بهتر انجام دهد.

وی افزود: حفظ کرامت انسانی و ارائه خدمات عمومی ضامن تحقق حقوق شهروندی در نظام اداری است و زمانی که این 2 مولفه را لحاظ کنیم رابطه بسیار خوبی بین ادارات و مردم برقرار خواهد شد.

شهرستان شهرضا باجمعیتی حدود160هزارنفر در 70کیلومتری جنوب اصفهان قرار دارد.

ارسال به دوستان
تصاویر خبر

کلمات کلیدی

نظرات
Designed and Powerd by Afrang