کد خبر : 228766 دسته : اجتماعی و فرهنگی
تاریخ انتشار : Feb 22 2021 9:38AM - 1399/12/04
0 نفر 0 نفر

انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان شهرضا تشکیل شد

سیناخبر- رئيس انجمن صنفي كارگران و استادکاران ساختماني شهرستان شهرضا گفت: به استناد ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می باشد، انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان شهرضا تشکیل شد.

انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان شهرضا تشکیل شد

به گزارش روز دوشنبه سیناخبر ابراهیم سبزواری تصریح کرد: مقدمات تأسیس این انجمن صنفی از سال 1398 شروع و با درج آگهی های هیأت مؤسس انجمن،  آگهی برگزاری مجمع عمومی و انتخابات انجمن در روزنامه رسمی و رسالت ادامه یافت.

سبزواری افزود: سرانجام این انجمن  با حوزه فعالیت شهرستانی در تاریخ 20 فروردین 1399به شماره  469-1/3-5 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به ثبت رسید و گواهینامه ثبت آن با شماره 3092 مورخ 8 اردیبهشت1399 تایید شده و اعتبار آن تا تاریخ 20 آذر 1401 می باشد.

وی بیان داشت: اساسنامه این انجمن به شماره ثبت 282 و شناسه ملی 14009240003 درتاریخ  4 تیر1399 به نام انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان شهرضا در مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری شهرضا با اعضای هیأت مدیره به نام های آقایان: ابراهیم سبزواری شهرضا (رئیس هیأت مدیره)، مجید قاسمپور (نایب رئیس هیأت مدیره)، محمودرضا خادم (عضو هیأت مدیره)، کاظم رحمتی (دبیر و عضو هیأت مدیره)، سعید چوقادی (خزانه دار)، سیدمهدی صالح (عضو علی البدل هیأت مدیره)، حسین رحیمی اسفه سالاری (عضو علی البدل هیأت مدیره) برای مدت 3 سال و بازرسان آقایان: محمدحسن بهرامی نظرآبادی (بازرس اصلی) و محمدرضا محمدیان (بازرس علی البدل) برای مدت یک سال در اساسنامه فوق الذکر ثبت  شده و در نهایت اساسنامه انجمن صنفی در 4 فصل،42 ماده و 44 تبصره در تاریخ 20 آذر 1398 با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان شهرضا رسیده است.

رئيس انجمن صنفي كارگران و استادکاران ساختماني شهرستان شهرضا گفت: بخشی از وظایف و اختیارات انجمن صنفی و هیات مدیره که می توان بخشی از آن را به عنوان سیاست ها و اهداف انجمن تلقی کرد، عبارتند از: 

1- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواست های مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن

2- برنامه ریزی و پیگیری در ارتقای سطح مهارت کارگران عضو

3- تلاش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاهی های لازم در شناخت و تامین حقوق اعضا

4- تلاش در بررسی و تحقیق درخصوص مشکلات، نارسایی های اقتصادی، مهارتی، افزایش بهره وری و ارائه پیشنهادات به اعضا، مدیران و مسئولان مربوط

5- جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت ها

6- دریافت ورودیه، حق عضویت و کمک های داوطلبانه اعضا

7- همکاری در جهت تاسیس، تقویت و گسترش شرکت های تعاونی و صندوق قرض الحسنه مربوط به وظایف انجمن صنفی و تلاش جهت تامین امکانات رفاهی اعضا با رعایت مقررات مربوط

8- همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه احتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار

9- حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و ملی

10- خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آن که به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

11- شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمان های کارگری ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمان های دسته جمعی با سازمان های کارفرمایی.

12- پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون با رعایت مقررات قانونی

13- فعالیت مشترک با کانون انجمن های صنفی مربوط در حدود قوانین و مقررات کشور

14- همکاری با سایر تشکل های صنفی مربوط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن های صنفی قرار داده یا خواهد شد.

15- همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا

16- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات مراجع حل اختلاف و کمیته های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت کار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی

17- تشکیل کمیته های مختلف (در صورت لزوم) از قبیل کمیته حل اختلاف، کمیته عضویت، کمیته تدارکات و پشتیبانی، کمیته امور حقوقی، کمیته رفاهی و سایر کمیته ها

سبزواری ساختار انجمن را شامل مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرس یا بازرسان برشمرد و افزود: کلیه کارگران می توانند به طور آزادانه  با شرایط زیر به عضویت این انجمن صنفی درآیند:

1- تابعیت ایران

2- استقرار در حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی

3- اشتغال در حرفه کارگران ساختمانی در حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی با ارائه  مدارک معتبر

4- ارائه مدارک معتبر مبنی بر کارگر بودن مطابق قانون کار

5- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه ومصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی

6- پرداخت ورودیه و حق عضویت به طور مرتب

وی اظهار داشت: محل تامین منابع مالی انجمن ورودیه برای هر عضو، که فقط یک بار دریافت و مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی معین می شود، حق عضویت که ماهیانه یا سالیانه توسط اعضا پرداخت و مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی تعیین می شود و کمک های داوطلبانه است.

ارسال به دوستان
تصاویر خبر
نظرات
Designed and Powerd by Afrang